Velkommen til Reconstructive Holistic International Integrative School i Norge

Om skolen

Vi er en internasjonal skole. Vårt formål er tilby en helhetlig utdanning for å øke menneskers bevissthet. Vår intensjon er å møte studenter og kursdeltakere, slik at de tilegner seg integrert teori, teknikker og praktiske erfaringer. Man lærer gjennom øvelser, praktisk erfaring og gjennom Reconstructive. 

Metodene RECONSTRUCTIVE INTEGRATIVE INTERNATIONAL HOLISTIC SCHOOL tilbyr øker studenter og kursdeltakeres bevissthet og erfaring, slik at de kan integrere kunnskapen i sin hverdag, privat og profesjonelt.  

Vi arbeider både individrettet og gruppebasert. Våre læringsmiljø samarbeider med andre læringsmiljø. Nåværende og tidligere studenter oppfordres å delta i vårt globale nettverk av likesinnede. Alle studentene har mulighet, om de selv velger dette, til å bli en aktiv del av den transformasjon av bevissthet som skjer i verden nå, og som er så nødvendig.

Vårt hovedmål er:

– Å yte en tjeneste og sosialt arbeid.
– Å gi spirituell veiledning og inspirasjon.
– Å bidra slik at mennnesker kan finne dyp indre ro i kroppen, med egne følelser, med egen familie, med samfunnet, med kulturen man lever i, med økologien og med det guddommelige.

I Norge tilbyr vi følgende aktiviteter:

LA MAGA KVELDER
Dette er et lavterskel tilbud for de som ønsker å utvikle sin bevissthet, forstå seg selv bedre. Vi møtes ca en gang pr måned. Dropp inn kvelder. Kvelden starter med et foredrag eller høytlesning fra boken La Maga. Deretter diskusjon og øvelser som hjelper oss å forstå mer av oss selv og skjulte dynamikker.

LIVSKRAFT SAMTALEGRUPPE
Man melder seg på for et år. Det er en lukket gruppe. Vi starter opp igjen sept 2019. Vi møtes da 43 ganger i høst og 5 ganger vår 2020, onsdager kl 18 – 21/22. Vi har foredrag, prater og sosialt og utfører øvelser i gruppe for å bedre forstå oss selv og våre liv, samt transformasjon av indre konflikter/uforløste følelser. Her er det rom for privat arbeid.

WORKSHOPS
De ulike workshops har ulike tema, som belyser ulike sider ved det å være menneske. Vi arbeider med tema men samtidig på en personlig rettet måte. Man jobber i gruppe, men likevel er privat informasjon skjult for de andre i gruppen. Man lærer ofte like mye med å delta i andres arbeid som eget arbeid.

KUN RECONSTRUCTIVE.
Dette er et tilbud til de som har deltatt på workshops, og som kjenner teori og metode. Vi møtes onsdager 1 gang pr mnd for å gjøre Reconstructive.

UTDANNING
Vår 2020 kan vi tilby utdanning i Reconstructive. Denne utdanning går over 2 helger. 21 – 23 februar 2020 og 24 – 26 april 2020. På denne utdanning vil du lære hvordan du kan bruke Reconstructive på work shops og i egne individuelle timer med bruk av footprints. Du vil få lage dine egne footprints på utdanningen. Du vil også få lære om metoden med bruk av blank paper. 

INDIVDUELLE SAMTALER
Metoden Reconstructive hjelper oss å utforske det som er. Metoden viser oss og transformerer skjulte dynamikker som skaper plager og problemer i våre liv. Målet er å bli bevisst i eget liv. teknikker fra timene, som er individuelt tilpasset, kan man umiddelbart begynne å praktisere for å skape ønsket endring.

Arbeidet

I Reconstructive lar vi energien som er full av informasjon få komme til uttrykk. Denne energi kan ta bort våre masker og vise oss hva det egentlig handler om. Reconstructive vil derfor både vise oss hva som er skjult for oss, samt transformere problemer og indre konflikter.

Dette er en prosess som tar tid. Etter å ha dekonstruert de viktigste problemer, dukker nye opp. Ved å erkjenne det som er, erkjenne de autentiske følelser, kan noe nytt oppstå. Man kan på denne måten snu negative følelser til positive.

Reconstructive gir oss en ny forståelse av oss selv og av hva livet handler om. Det er et nytt perspektiv, en ny visjon. Denne dype kontakt med oss selv, som vi etablerer, vil veilede oss til å økt visdom. Å ta ansvar for vårt liv er det største skritt vi tar for vår sjel.

Den største utfordring vi møter i livet er å endre vår overlevestrategier til et autentisk liv. Denne dekonstruksjon er nødvendig for at vi skal kunne forstå den verden som er utenfor tid og ord. Dekonstruksjonen må også til for å ta til oss livet som det er, slik at vi kan møte alt som lever med respekt.

Hva kan Reconstructive tilføre oss?

  1. En utvidet bevissthet. Vår persepsjon endres. Dette gir oss en endret forståelse av oss selv og våre relasjoner.
  2. Transformasjon av problemer, indre konflikter, uhensiktsmessige mønstre.
  3. Vi åpner mer opp for det som er, og for andre mennesker og erfaringer som er vanskelige å forstå.
  4. Økt tilknytning og kontakt med andre.
  5. Løse opp følelsesmessige blokkeringer
  6. Bedre helse og økt velvære.

Strukturen

Vekst

INDIVIDUELLE SAMTALER – Som barn utvikler vi alle mønstre for å tilpasse oss den verden vi vokser opp i. Slike overlevestaretgier står ofte i veien for det livet som vi ønsker å leve. I individuelle samtaler arbeider vi også med løse opp i indre blokkeringer, samt transformere plagsomme følelser.

SAMTALEGRUPPE – Dette er en åpen samtalegruppe, ingen terapigruppe. Vi møtes for å reflektere sammen over tema slik at vi bedre kan møte våre utfordringer, slik at vi bedre kan møte livet som det er.

KURS – Dette er en kombinasjon av teori og personlig arbeid i gruppe med metoden Reconstructive. Tema som tas opp i personlig arbeid er skjult for alle andre enn den som har Reconstructive og facillitator. Derved er metode åpen og skjult på samme tid.

 

 

Læring

Læring – learning circles er utdanning i Reconstructive. En utdanningsuke består av 5 eller 6 intense dager. Du bestemmer selv hvilke utdanningsuker du vil delta på om hvor mange. Vår tenkning er at indre vekst kan bare skje innenfra, og bare når vi selv som personer tar ansvar for denne prosessen.

De som deltar på 5 eller 6 dagers kurs får sertifikat. Vi anser dette som første skritt på din reise. De fleste må ta flere slike uker før de er klar for å arbeid med Reconstructive.

Å se helhet og andre perspektiv er å forandre alt. Det er slik vi healer oss selv – Marie Fridolf.